Remont uspešno opravljen

Velenje, Toplovodno omrežje Šaleške doline je dobro vzdrževano, vse kar je mogoče popravijo med letom, enkrat letno pa se odločijo za zaustavitev sistema. To je praviloma prvi avgustovski vikend, ko so v Gorenju kolektivni dopustu, pa še toplo je. Letošnji remont je potekal od tega petka do nedelje, tokrat pa se niso odločili za popolno zaustavitev sistema in prekinitev dobave toplote vsem uporabnikom. Dela so opravili tako, da obratovanja niso prekinili ampak zgolj zmanjšali temperaturni nivo.

»Z neprekinjenim obratovanjem sistema pod točko vrelišča in dobro načrtovano organizacijo dela smo čas prekinitve dobave toplotne energije vsem končnim odjemalcem zmanjšali na najmanjšo možno mero, nekateri odjemalci motenj dobave sploh niso občutili, saj smo dela izvajali parcialno na treh različnih zapiralnih območjih. Enemu izmed naših največjih odjemalcev toplotne energije – Terme Topolšica pa smo zagotovili oskrbo že v petek zvečer, preostalim odjemalcem po zapiralnih območjih pa v soboto v popoldanskih urah.« pravijo v poslovni enoti Energetika Komunalnega podjetja Velenje. Remont je potekal od petka 31. julija do nedelje 2. avgusta. Dela je opravljalo 27 delavcev Komunalnega podjetja Velenje, priključili pa so se jim tudi zunanji izvajalci predvsem iz Elektra Celje. Za remont so letos namenili 41 tisoč evrov. Dela so opravili kljub zahtevnim razmeram celo prej kot so predvidevali. Remonte v Komunalnem podjetju skrbno načrtujejo, v pripravami začnejo že marca, najugodnejši termin pa uskladijo s svojimi največjimi odjemalci. To so Gorenje, Terme Topolšica, Premogovnik Velenje, Veplas…

Že aprila so izdelali podroben program vseh potrebnih del za odpravo najbolj kritičnih točk na sistemu daljinskega ogrevanja, ki bi lahko v novi ogrevalni sezoni povzročile moteno energetsko oskrbo odjemalcem toplotne energije. Letošnja dela so potekala brez zapletov in skladno z načrtom. Med drugim so opravili obsežno sanacijo vročevoda v jašku TUŠ, v razdelilnih jaških za smer Kardeljev trg, Stantetova ulica in Šalek 90-97. Vgradili so 9 novih zapornih armatur, na elektroenergetskih napravah v črpališčih 110 MW in 70 MW pa opravili vsa preventivno vzdrževalna dela, ki se lahko izvajajo le v brez napetostnem stanju.