Rekordno število izobraževalnih oblik

Ljudska univerza Velenje je izvedla rekordno število izobraževalnih oblik Velenje – V času epidemije je zanimanje za neformalno izobraževanje odraslih v porastu. V minulem šolskem letu so za skoraj 10 odstotkov več izobraževalnih oblik kot leto prej in s 545-imi izobraževalnimi oblikami dosegli rekordno število v 62-letni zgodovini Ljudske univerze. Sprejeli so tudi za skoraj polovico več udeležencev – skoraj 13 tisoč, kar je največ v minulem petletnem obdobju.

Ljudska univerza Velenje se tudi uspešno vključuje v nacionalne in mednarodne projekte. Trenutno sodeluje v več kot 15 mednarodnih Erasmus+ projektih in 9 nacionalnih projektih. Na letošnjem razpisu evropskega programa Erasmus+ pa so pridobili rekordno število projektov – kar 8, nekaj rezultatov razpisov pa še pričakujejo.