Referendumska pravila

V nedeljo, 11. julija 2021, bo zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Uredništvo Našega časa in Radia Velenje bo v času referendumske kampanje, ki se je začela v četrtek, 10. junija 2021, samostojno odločalo o objavah z referendumsko tematiko in zavrnilo popravke in druge objave vsem, ki jih bodo poskušali izkoristiti za prikrito referendumsko kampanjo. Vsi, ki so zainteresirani za referendum, lahko naročijo oglasne objave, pri katerih bo naveden naročnik, ki odgovarja za točnost in resničnost navedb v oglasu.
Spoštovali bomo načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, človekovo osebnost in dostojanstvo. V tedniku in na radiu bomo o referendumskih dejavnostih poročali sami. Uredništvo bo o vsebini, dolžini in načinu predstavljanja odločalo samostojno.

Uredništvi Našega časa in Radia Velenje