Referendumska pravila 2017

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) tednik Naš čas (Naš čas, d. o. o.) določa pogoje izrabe časopisnega prostra za predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju za Referendum o drugem tiru, ki je razpisan za 24. september 2017. Volilna kampanja se konča 24 ur pred dnevom glasovanja.

Kot neodvisna medijska hiša bo Naš čas (Naš čas, d. o. o.) referendumsko kampanjo spremljal skladno s profesionalnimi novinarskimi merili. V skladu z uredniško politiko medija bo skrbel za korektno in uravnoteženo predstavitev vseh vpletenih strani. O vsebini, dolžini in načinu predstavljanja predvolilnih aktivnosti bo uredništvo odločalo avtonomno in samostojno.

Vsem referendumskim interesentom ponujamo tudi možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja. Naročena propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja v času referendumske kampanje.

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

V skladu s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji pa je obvezna objava naročnika oglasa.

Pri objavi raziskav javnega mnenja o referendumskem vprašanju bo Naš čas deloval v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ki med drugim določa, da je obvezna navedba izvajalca, metodologije in naročnika raziskave ter da sedem dni pred dnem glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o referendumskem vprašanju.

Pritožbe

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo referendumski interesenti ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci.

Pritožba se naslovi v pisni obliki na odgovornega urednika tednika. Ta mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane, v skladu z zakonom je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

Kontaktni elektronski naslov Tednika Naš čas v času referendumske kampanje: info@nascas.si.

Odgovorni urednik Našega časa

Boris Zakošek