Referenčne ambulante

Referenčne ambulante, projekt ministrstva za zdravje, v velenjskem zdravstvenem domu delujejo že od leta 2012. Trenutno jih deluje devet, v prihodnosti pa jih bo gotovo še več, saj pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine. V njej poleg zdravnika in medicinske sestre dela še višja medicinska sestra, ki je zadolžena za področje preventive, predvsem za ugotavljanje bolezni srca in ožilja.