Redni remont sistema daljinskega ogrevanja

Komunalno podjetje Velenje je letošnji redni remont sistema daljinskega ogrevanja začelo terminsko in organizacijsko enako kot lansko leto, kar pomeni, da niso določili vnaprej znanega datuma za izvedbo vseh del in da bo dobava toplote prekinjena le občasno, na posameznih oskrbovalnih območjih. Med izvajanjem del bo magistralni cevovod neprekinjeno v obratovalnem stanju.

Remont sistema daljinskega ogrevanja, katerega stroški bodo znašali okrog 40 tisočakov, že izvajajo po sklopih, s prilagojenimi termini v mesecih od junija do septembra. Termini so vezani predvsem na vremenske razmere in na razpoložljivost delovnih ekip.

Ključne aktivnosti v sklopu remonta na območjih Velenja in Šoštanja so zamenjave zapornih ventilov v jaških. Na toplotnih postajah večstanovanjskih objektov bodo opravili zamenjave akumulatorjev, namenjenih za pripravo sanitarne tople vode. Na elektro sistemih Centralne energetske postaje je načrtovana izvedba revizije visokonapetostnih energetskih naprav.