Redna spomladanska deratizacija

Komunalno podjetje sporoča, da je v obdobju od 4. 4. do 16. 5. 2022 na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki potekala redna spomladanska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti.

Deratizacijo je izvajala Služba za tehnologije in nadzor Komunalnega podjetja Velenje. V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih so se postavljale parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe so bile nastavljene v 903 kanalizacijske jaške, v 126 jaškov na omrežju daljinskega ogrevanja in v 68 toplotnih postaj. Skupno je bilo položenih 3291 vab. Gostota postavljenih vab preprečuje razmnoževanje glodavcev na komunalnih sistemih v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Kljub rednim deratizacijam se problemi s podganami še vedno lahko pojavljajo, saj se v kanalizacijskem sistemu prepogosto znajdejo raznovrstni odpadki (hrana, odpadna olja..). V Komunalnem podjetju Velenje tako odsvetujejo metanje odpadkov v straniščno školjko. Le-ti so namreč v kanalizacijskem sistemu vir hrane za različne glodavce. Ti odpadki predstavljajo tudi čedalje večje breme v naših kanalizacijskih sistemih, kar močno vpliva na njihovo delovanje in povzroča škodo v kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah. V straniščno školjko sodijo le tri stvari: človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.

Svetujejo tudi, da uporabniki sami poskrbijo, da v okolici njihovih domov ne bo odpadne hrane ali primernih pribežališč in skrivališč za podgane. Podgane so prenašalci številnih nalezljivih bolezni in s skupnimi močni lahko preprečimo njihovo širjenje.