Redarji v Šoštanju napisali 150 nalogov

Redarji Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Velenje so bili lani v občini Šoštanj prisotni 420 ur. Nadzore mirujočega prometa so opravljali trikrat tedensko dopoldne in popoldne ob različnih urah. Izrekli so 110 opozorili in napisali 150 plačilnih nalogov. Največkrat, ker vozniki niso označili časa prihoda na parkirišče ali pa tega po izteku dovoljenega časa niso zapustili.