Rebalans proračuna zaradi izpada odškodnine

Velenje, 25. oktobra – Svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna, pa tudi osnutek proračuna za leto 2017. Rebalans je bil med drugim potreben, ker občina letos ne bo prejela odškodnine za degradacijo prostora v višini 750.000 evrov. Rebalans letošnjega proračuna predvideva prihodke v višini 37,4 milijona evrov ter odhodke v višini 39,2 milijona evrov. Ob tem na občini poudarjajo, da z rebalansom niso zmanjševali sredstev za delovanje krajevnih skupnosti in ostalih uporabnikov proračuna. V osnutku proračuna za leto 2017 so prihodki načrtovani v višini 40,3 milijona evrov, odhodki pa v višini 40,7 milijona evrov. Razliki bosta pokriti s presežki iz preteklih let.