Rdečemu križu dela ne bo zmanjkalo

Območno združenje RK Velenje je najvplivnejša humanitarna organizacija Šaleške doline, ki je povezana s krovnim Rdečim križem Slovenije in deluje v kar 27 krajevnih organizacijah RK na območju Občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Velenje. Med njimi so aktivni tudi trije aktivi RK v gospodarskih družbah: v TEŠ, Gorenju in Premogovniku Velenje.

Lani je bilo opravljeno načrtovano delo ter številne druge naloge socialne in človekoljubne narave, ki sta jih v poročilu predstavila predsednik Jože Kožar in sekretarka, vodja delovne skupnosti OZ RKS Velenje Darja Lipnikar. Tudi letos bodo zaposleni in aktivisti izvajali dela in naloge, določene z zakoni in odloki, ki se nanašajo na delovanje v miru, v izrednih razmerah ter po potrebi v povezavi z vojnimi področji in izvajanju pomoči ob naravnih katastrofah.

Pri OZ RKS Šaleške doline bodo še naprej ohranjali preventivno-zdravstveno dejavnost, skrb za boljšo kakovost življenja starejših ter delo z mladimi v šolskih ustanovah. Poseben poudarek bo na spremljanju prebivalcev kot posebna skrb RK, ki je potrebna pri humanitarni oskrbi ranljivih skupin, migraciji, pomoči ter stikih v redkeje naseljenih krajih. Pri tem so najbolj dejavni v krajevnih organizacijah RK ter aktivih RK večjih podjetij. Zaposlenim, vsakemu članu RK in izjemnim, dolgoletnim aktivistom RK sta se v imenu občin zahvalila velenjska podžupanja in šoštanjski župan z obetom, da bo v primeru potreb tudi v prihodnje, kot doslej, priskočila na pomoč tudi lokalna skupnost.

Izjemno poslanstvo občanov je tudi krvodajalstvo. Kot je poročala Lipnikarjeva, je bilo lani 17 rednih in še nekaj izrednih krvodajalskih odvzemov v Velenju, Šoštanju, Ravnah pri Šoštanju in neposredno v bolnišnicah. Kri je darovalo nekaj več kot 2.500 darovalcev.

Predsednici, dragoceni sodelavki in vodji KO RK Zavodnje Antoniji Topolšek so ob 20-letnici plemenitega dela podelili posebno zahvalo in priznanje.