Razstava ob jubileju Moškega pevskega zbora Kajuh

Velenje – Muzej Velenje je v letošnjem letu že pripravil nekaj dogodkov, s katerimi je opozoril na 100-letnico delovanja Moškega pevskega zbora Kajuh, zdaj pa je v Podhodu Pošta postavil tudi razstavo o tem pevskem sestavu z močno tradicijo in bogato zgodovino. Avtorja razstave sta kustosa Muzeja Velenje Damijan Kljajič in Mateja Medved.

Glasbeno druženje ima v Velenju dolgo tradicijo. Prve zbore, cerkvene in posvetne, ki so vzniknili v Šaleški dolini v drugi polovici 19. stoletja, je omenjal že letopisec Šaleške doline, šmarški župnik Fran Saleški Cizej. Leta 1920 je z delovanjem – tedaj pod taktirko znanega velenjskega glasbenika in skladatelja Frana Koruna Koželjskega – pričelo tudi Pevsko društvo Velenje in skozi leta bolj ali manj aktivno delovalo do začetka druge svetovne vojne. Po koncu druge svetovne vojne je zbor obnovil svoje delovanje, ki je potekalo tudi v okviru Delavsko prosvetnega društva Svoboda. V začetku šestdesetih let 20. stoletja se je društvo preimenovalo – nadelo si je ime po šaleškem rojaku Karlu Destovniku Kajuhu. Zbor je pod novim imenom Moški pevski zbor Kajuh Velenje prvič nastopil leta 1962.