Razširitev klančin na mostu

V ponedeljek, 12. septembra, so izvajalci začeli z razširitvijo pristopnih klančin za pešce na mostu med Kardeljevim trgom in Stantetovo ulico. Prehod pešcem bo omogočen kljub polovični zapori mostu. Dela bodo predvidoma končana do 10. novembra. Z investicijo bodo razširili pristopni klančini na mostu in tako omogočili več prostora, prilagodili dostop osebam na invalidskih vozičkih in olajšali hojo starejšim osebam, ki jim stopnice predstavljajo oviro.