Razpisujejo štipendije, iščejo zdravnike

»Kljub aktivnemu iskanju kadrov tekom letošnjega poletja žal novega zdravnika ali zdravnice, specialista pediatrije, nismo uspeli pridobiti v svoje vrste in zaposliti pred jesenjo. Zato smo bili primorani delo reorganizirati,« so sporočili iz Zdravstvenega doma Velenje. Še vedno aktivno iščejo novi zdravstveni kader za nadomeščanje odhodov in upokojitev.

»Aktivne odprte razpise smo imeli ves čas med poletjem, vendar smo bili zaenkrat pri zaposlovanju novega pediatra še neuspešni. Zato smo primorani delo organizirati tako, da bo imela zdravnica Barbara Rebernik, dr. med., spec. ped., tudi od septembra 2023 dalje ambulanto v prostorih ZD Velenje, kot je bilo med počitnicami in letnimi dopusti,« pojasnjuje v. d. direktorice Maja Škerjanec.

Doda, da bodo s takšno organizacijo dela zdravnice, ki delajo v predšolsko-šolskem dispanzerju, lažje zagotavljale vse potrebne zdravstvene storitve, vključno s preventivo in se ob morebitnih odsotnostih nadomeščale. »Pri odločitvi, da bo ambulanta zdravnice Barbare Rebernik v ZD Velenje in ne v ZP Šmartno ob Paki, je pretehtalo tudi dejstvo, da je število opredeljenih pacientov iz Velenja večje kot število opredeljenih pacientov iz Šmartnega ob Paki. Dodatna težava, ki se pojavi pri selitvi zdravnika iz ene ambulante v drugo, je tudi v zdravstveni dokumentaciji, ki (ker ni v digitalni obliki) ni vselej na voljo ob obravnavi bolnika na različnih lokacijah,« še dodaja Škerjančeva. Izjema so preventivni pregledi za potrebe šolske sistematike, ki se bodo še naprej izvajali v ambulanti ZP Šmartno ob Paki. Ti so načrtovani in zanje je zdravstveno dokumentacijo mogoče pravočasno pripraviti.
Paciente iz Občin Šmartno ob Paki, Braslovče, Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Mozirje, Polzela in Rečica ob Savinji, katerih izbrana osebna zdravnica je Barbara Rebernik so tudi že osebno obveščali po pošti, da nove paciente vpisuje zdravnica, Nina Lah, dr. med., spec. ped., in sicer v Nazarjah, v kolikor se do Velenja niso pripravljeni voziti.

Trenutno imajo razpisanih 8 delovnih mest. Prav tako so se odločili za štipendiranje. Razpisi za delovna mesa in štipendije so že objavljeni.

Razpis za direktorja

Na prvi dopisni seji Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje so potrdili predlog besedila javnega razpisa za zasedbo delovnega mesta direktorja/direktorice ZD Velenje za naslednje mandatno obdobje. Razpis bo objavljen 6. septembra in bo trajal do 20. septembra. Predsednik sveta je povedal, da so z dosedanjim delom v. d. direktorice Maje Škerjanec zadovoljni. Maja Škerjanec je za Naš čas potrdila, da se bo na razpis prijavila.