Razpis za področje turizma

Foto: Matej Vranič

Velenje – Na spletni strani Mestne občine Velenje je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MO Velenje za leto 2023, in sicer z vsebinami: delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija turističnih projektov. Rok za oddajo vloge je 10. marec do 12. ure.

S sofinanciranjem programov in projektov s področja turizma občina spodbuja delo z mladimi, ohranjanje snovne in nesnovne dediščine ter razvoj trajnostnega turizma tako pri delovanju društev kot pri izvedbi dogodkov in prireditev. Gre za neprecenljiv del turističnega sektorja, ki je v sožitju z lokalno skupnostjo. Za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev namenjajo letos 17.000 evrov, za sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov.