Razpis za izdelavo dokumentacije

Šoštanj – Po navedbah časopisa Delo, je TEŠ v teh dneh objavil razpis za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter poročila o vplivih na okolje za sosežig nenevarnih odpadkov v petem in šestem bloku. Ponudbe pričakujejo do 29. oktobra. Na leto naj bi v TEŠ-u kot nadomestilo za premog iz Velenja sežgali 160 ton nenevarnih odpadkov.