Razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj

Mestna občina Velenje je na svoji spletni strani objavila razpis za pridobitev oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti 12 v najem. Objekt je v gradnji, 12 stanovanj bo vseljivih predvidoma septembra letos. Za oddajo v najem bo na voljo 12 stanovanj: 6 primernih za dve osebi in 6 primernih za eno osebo. Razpis bo odprt do 21. aprila.

Pogoji za pridobitev neprofitnega stanovanja in kriteriji za izbiro najemnikov so navedeni v besedilu razpisa. Vse morebitne informacije lahko dobite tudi pri sodelavcih stanovanjskega področja Mestne občine Velenje.

Vsa oskrbovana stanovanja bodo opremljena s kuhinjo in z vgradno omaro. Stanovanjem pripada shramba. Objekt ima skupni prostor za druženje, dvigalo, toplotno podpostajo, zunanjo kolesarnico, ob stavbi je zagotovljenih 12 pripadajočih parkirnih mest, od tega sta dva predvidena za invalide.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, lahko dvignejo vlogo v avli Mestne občine Velenje, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure. Vlogo na spletni strani MO Velenje si lahko sami natisnejo.