Razpis za delovni mesti

Podjetje Naš čas, d. o. o., Kidričeva 2 a, 3320 Velenje, razpisuje delovno mesto urednika/ce tednika Naš čas.

Za odgovornega urednika/co je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, ki so:

 1. ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan/ka RS,
 2. je poslovno sposoben/na,
 3. mu/ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
 4. po ustavi ali zakonu ne uživa imunitete,

Izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer:

 1. ima visoko izobrazbo družboslovne smeri,
 • Je izkušen/a novinar/ka oz je kot novinar/ka deloval/a vsaj 5 let,
 • Zaželeno, je, da je že urednikoval/a,
 1. dobro pozna lokalno okolje,
 2. je dobro organiziran/a,
 3. ima dobre spodobnosti vodenja in motiviranja ter povezovanja celotnega tima.
 4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.

Kandidat/ka mora predložiti tudi programsko zasnovo glasila za mandatno obdobje in življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal/la.

Mandat odgovornega urednika/ce traja štiri leta. Imenuje ga direktor/ica Našega časa.

K prijavi morajo kandidati/ke predložiti naslednja dokazila: – pisno izjavo kandidata/ke, da izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o medijih (glej točke 1 – 4); – kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome; – kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice oz. ustrezno dokazilo; – pisno izjavo, kje in koliko časa je delal/la na podobnih delovnih mestih.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazovali/le poznavanje Šaleške doline in SAŠA regije in njune vizije ter imajo reference iz založništva in/ali novinarstva.

Kandidati/ke naj vloge z dokazili pošljejo na elektronski naslov press@nascas.si ali preko navadne pošte Naš čas, d. o. o., Kidričeva cesta 2a, 3320 Velenje, najkasneje do ponedeljka, 27.1.2022.

 

Razpisujemo tudi delovno mesto novinarja (m/ž)

Iščemo energičnega, prodornega in zagnanega novinarja oziroma novinarko za delo pri tedniku Naš čas in na Radiu Velenje.

Od kandidatov pričakujemo:

 • splošno razgledanost in zanimanje za dogodke v Šaleški dolini in širše,
 • odlično znanje slovenskega jezika (pisno in govorno),
 • poznavanje vsaj osnovnih računalniških programov – word, excel …
 • smisel za pisanje bralcu privlačnih besedil,
 • smisel za radijsko poročanje,
 • obiskovanje in poročanje o dogodkih,
 • fotografiranje in snemanje le teh,
 • pisanje in snemanje drugih aktualnih tem,
 • znanje angleščine,
 • izpit B kategorije.

Prijava mora vsebovati še:

 • življenjepis (CV),
 • izkušnje na zahtevanem področju (blogi, članki, urejanje besedil, poročanje z dogodkov, primer fotografij, izdelanih posnetkov in reportaž …).

Prijave z vsemi prilogami pošljite na elektronski naslov press@nascas.si ali preko navadne pošte Naš čas, d. o. o., Kidričeva cesta 2a, 3320 Velenje, najkasneje do ponedeljka, 27. 1. 2022.

Če imate radi fleksibilno delo, če si želite delati v prijetnem, mladem in ambicioznem kolektivu, potem ste morda prav vi prava oseba, da se nam pridružite.