Razmere v Velenju se umirjajo

Z Mestne občine Velenje sporočajo, da so vse pristojne službe z mehanizacijo na terenu in poskušajo čim prej zagotoviti prevoznost vseh cest v občini. Prevoznost ceste Sopota–Plešivec so že uspeli zagotoviti, še vedno pa so popolnoma ali deloma zaprte ceste oz. odseki cest Vinska Gora–Janškovo selo, Megalec–Pik–Graška Gora, odcep Trbul, Rdečnik–Špeh, Pirnat–Sp. Arnače, Vas–Golak, Juvan–Juvanov vrh in odcep Tone–Pusti Potok.

Vsem krajanom je prek obvozov omogočen dostop, razen krajanom, ki so vezani na odsek Trbul. Zaradi tega bodo že prihodnji teden začeli s sanacijo plazu na tem odcepu.

Predstavniki civilne zaščite že od petka izvajajo obhode na terenu, kjer ocenjujejo nastalo škodo na infrastrukturi ter pripravljajo seznam prioritetnih sanacij.

Vse sodelujoče pri sanaciji posledic ujme pozivajo, da pri delu uporabljajo rokavice, zaščitne maske pri prašenju suhega mulja, umivajo roke in tako zagotavljajo najvišjo možno stopnjo higiene, saj je pri tovrstnih opravilih povečano zdravstveno tveganje.