Raziskava o cenovni dostopnosti storitev za občane

Računsko sodišče med vsemi občinami izvedlo raziskavo o težavah prebivalcev pri dostopanju do storitev splošnega pomena in raziskavo o cenovni dostopnosti občinskih storitev.

Izsledki obeh raziskav sta z interaktivnim prikazom podatkov predstavljeni na spletnem mestu računskega sodišča www.rs-rs.si.

Računsko sodišče za potrebe izvajanja revizijske pristojnosti zbira relevantne podatke, jih preučuje in prepoznava tveganja za nepravilno ali nesmotrno porabo javnih sredstev, zato je med vsemi 212 občinami izvedlo raziskavo o težavah njihovih prebivalcev pri dostopanju do storitev splošnega pomena in raziskavo o cenovni dostopnosti občinskih storitev.

Za raziskavo med občinami so se odločili, ker najbolje poznajo konkretne težave prebivalcev pri dostopanju do storitev splošnega pomena – so enota države, ki je najbližja prebivalcem kot koristnikom storitev, obenem pa morajo velik del teh storitev tudi zagotavljati. Obenem je računsko sodišče izvedlo raziskavo o cenah storitev in pristojbinah, ki jih potrjujejo oziroma zaračunavajo občine.

Pri analizi in predstavitvi je računsko sodišče izhajalo iz odgovorov občin in javno dostopnih podatkov. Raziskavi bosta računskemu sodišču služili kot pomoč pri identifikaciji področjih za izvedbo revizij, njuni rezultati pa so lahko koristni tako za deležnike na vseh ravneh zagotavljanja storitev kot tudi za prebivalce, torej koristnike teh storitev.

CENE-za medije SSP-za medije