Razgrnjena trasa hitre ceste

Prenovljene rešitve za hitro cesto na trasi med Velenjem in Šentrupertom so že javno razgrnjene do 18. julija v prostorih občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Braslovče in Polzela, digitalno pa tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor na naslovu:
(https://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/)

Organizirane bodo tudi javne razprave in sicer 12. julija ob 17. uri v Kulturnem domu v Šmartnem ob Paki; 14. julija ob 15.30 v sejni dvorani Mestne občine Velenje; 14. julija ob 18.30 v Domu kulture Braslovče.