Razglašena velika požarna ogroženost

Slovenija – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je od 1. aprila 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na področju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne varnosti je v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati, prižigati kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti in nevednosti. Požare lahko preprečimo sami, tako da izključimo večino teh vzrokov, predvsem pa z upoštevanjem popolne prepovedi kurjenja v naravi. Inšpekcijske službe bodo v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja poostreno nadzirale prepoved kurjenja v naravi in vsako kršitev sankcionirale.