Razdelili denar za zaščito in reševanje

V velenjski občini so  podpisali anekse k pogodbam o javni gasilski službi za sofinanciranje delovanja sedmih prostovoljnih gasilskih društev in šestih ostalih društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja. Za gasilsko službo bodo letos namenili 792 tisoč evrov proračunskih sredstev.  Ta znesek vključuje tudi del sredstev za delovanje Gasilske zveze Šaleške doline in znesek za plače poklicnega jedra. Za ostala društva v sistemu so namenili slabih 15 tisoč evrov.  Velenjske gasilske enote so v lanskem letu posredovale 342-krat, s 473 vozili in 2.732 gasilci. Opravili so 67 požarnih, 175 tehničnih ter 118 ostalih intervencij.