Radar v središču občine?

Šmartno ob Paki – Krajani vaške skupnosti Šmartno ob Paki, sploh tisti, ki živijo ob državni cesti v središču lokalne skupnosti, se že dalj časa zavzemajo za ureditev prometa. Trdijo namreč, da vozniki ne upoštevajo omejitve hitrosti, kar jim povzroča več nevšečnosti. Na občinsko upravo so naslovili zahtevo po postavitvi radarja. Njihovo zahtevo so že obravnavali člani sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri občini in z njo niso soglašali. Predlagali so postavitev informatorja meritve hitrosti, s čimer niso soglašali člani odbora vaške skupnosti. Pri ponovni obravnavi pa so člani sveta svoje mnenje nekoliko spremenili. O tem se bodo tako izrekali še enkrat, njihov predlog pa bodo obravnavali še člani tamkajšnjega občinskega sveta.