Računsko sodišče o TEŠ

Šoštanj – Avgusta lani je Računsko sodišče pregedalo revizijsko poročilo o učinkovitosti obvladovanja denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v šesti blok. Predsednik sodišča Tomaž Vesel je takrat dejal, da HSE pri tem ni bil učinkovit, saj je bila po njihovem mnenju že predračunska vrednost določena v nerealni višini, kršili so se  tudi pogoji iz poroštvenega zakona. Oba kolektiva sta morala predložiti odzivni poročili, s katerimi so zadovoljni. Še vedno pa ostaja odprto vprašanja cen premoga in investicijske vrednosti s katero naj bi zavajali ob dodelitvi poroštva. Preiskave v zvezi s tem naj bi bile zaključena v kratkem, ko se bodo tudi odločali o vložitvi morebitnih tožb.