Računi KPV na vaš e-naslov ali v spletno banko

Komunalno podjetje Velenje uporabnike komunalnih dobrin in storitev poziva, da si poenostavijo prejemanje računov KPV na način, da na povezavi izpolnijo e-vlogo za prejemanje računa KPV v pdf. obliki na svoj e-naslov. E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljene komunalne dobrine in storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. S prijavo na e-račun ne boste več prejemali računov v papirni obliki v poštni predal. E-računi so namenjeni vsem, ki želijo poslovati učinkoviteje, hitreje, varneje, natančneje in okolju prijazno.