Pumptrack v Celju

V preteklih mesecih je Mestna občina Celje naredila kar nekaj korakov pri ideji tlačilne steze oz. »pumptracka«, ki je prvenstveno namenjen kolesarjem. Mestna občina Celje si v želji, da zadovolji potrebe mladih po različnih oblikah druženja prizadeva za postavitev pumptracka, ki je kot urbana športna oprema v svetu prisoten že dalj časa. Do sedaj je MOC na območju Celja preverila že kar nekaj lokacij, kjer bi postavitev poligona bila izvedljiva. Z Mestno četrtjo Dečkovo naselje se je v naselju Novi trg, ob stanovanjskem naselju Pod kostanji ponudila primerna lokacija za izgradnjo asfaltiranega poligona v velikosti 290 m² vozne površine. Začetna dela že potekajo, in če bodo vremenske razmere ugodne, bodo dela zaključena zgodaj spomladi naslednje leto, ko je predvidena še vgradnja travnate ruše.

Tlačilna steza oz. pumptrack je utrjena zemeljska krožna pot, ki je sestavljena iz grbin in ovinkov. Urejen poligon je namenjen kolesarjenju ter je največkrat postavljen v urbanih naseljih. V svetu gorskega kolesarstva je že dobro uveljavljen, saj ga uporabljalo tekmovalci za priprave na tekmovalno sezono. Za kondicijske in koordinacijske treninge ga uporabljajo tudi športniki iz drugih panog in disciplin. Če je podlaga asfaltirana, je primerna tudi za uporabnike skirojev, rolerjev in rolk. Poligoni so torej namenjeni zelo široki populaciji ne glede na starost in izkušnje. Uporabljali ga bodo lahko tudi otroci za hitrejšo osvojitev vožnje s kolesom in osnov tehnike vožnje v naravi.