Prvo četrtletje nekoliko nad planom

Velenje – Letošnji načrt proizvodnje v Premogovniku Velenje znaša v energiji 37.425 tera Joulov, v tonah pa bo odvisen od poprečne kalorične vrednosti. Pri načrtovani kalorični vrednosti 11,31 giga Joulov na tono bodo morali rudarji, da bodo izpolnili proizvodni načrt, nakopati približno 3.310.000 ton premoga

V jami v prvem četrtletju niso imeli večjih težav. Proizvodnja premoga se je odvijala skladno s pričakovanji in bila celo nekoliko nad letnim načrtom.