Prvič v Sloveniji prikazano delovanje tehnologije 5G v praksi

Na posebnem dogodku v Ljubljani je Telemach prvič v Sloveniji v praksi predstavil omrežje in tehnologijo 5G. Koncert na dveh lokacijah v družbi znanih slovenskih izvajalcev in uporaba virtualne resničnosti sta le dva od elementov, s katerimi je Telemach predstavil izjemne hitrosti in tako rekoč nično zakasnitev. Najvišja izmerjena hitrost v središču Ljubljane te dni je znašala 1,3 Gbps.

Telemach svoje mobilno omrežje pete generacije preizkuša na dveh baznih postajah v Ljubljani. S pomočjo tehnologije 5G so izmerili mobilne hitrosti, višje od 1 Gbps, in obenem ponudili uvid v prihodnost neskončnih možnosti, ki jih omogoča uporaba najsodobnejših mobilnih tehnologij. Tehnologija 5G, ki je prvo mobilno omrežje, katerega razvoj spodbuja gospodarstvo in ne posamezni uporabniki, se od svojih predhodnikov razlikuje predvsem v hitrosti in, kar je najpomembnejše, v latenci oziroma zakasnitvi, ki znaša le eno milisekundo.

O praktično neopazni zakasnitvi so se lahko gostje na dogodku prepričali s pomočjo sočasnega koncerta na dveh lokacijah – na Kongresnem trgu in pred Kolosejem. Glasbeniki so se razdelili na dve lokaciji, kljub temu pa so gostje na Kongresnem trgu uživali v koncertu, kot bi ga v popolni zasedbi spremljali na enem mestu. Mobilno omrežje pete generacije je poskrbelo tudi za prikaz navidezne resničnosti in prenos v živo v ločljivosti 4K.

Prvič v Sloveniji mobilni prenos podatkov s hitrostjo 1 Gbps

Obstoječe Telemachovo omrežje 4G+ je že zdaj pripravljeno tudi na izzive prihodnosti in pokriva 97 odstotkov prebivalstva. Obenem pri operaterju poudarjajo, da posodobitve in nakup opreme izvajajo v skladu z zahtevami prihodnjih generacij mobilnih omrežij. S pomočjo dveh preizkusnih baznih postaj je Telemach v teh dneh izmeril najvišjo hitrost prenosa podatkov, ki je presegala 1,3 Gbps. Tudi v primeru večje zasedenosti omrežja v času dogodka se je hitrost povzpela nad 960 Mbps. »To je korak bližje uporabi in delovanju gigabitnega konvergenčnega omrežja prihodnosti. Telemach v Sloveniji v fiksnem omrežju že ponuja internet s hitrostjo 1 Gbps in zdaj smo se prepričali, da smo v prihodnosti pripravljeni to prenesti tudi na mobilno omrežje,« pravi Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha.

Preizkusi v skladu s predpisi in okoljskimi standardi

Ob preizkušanju tehnologije 5G podjetje podrobno spremlja vplive na okolje in delovanje omrežja. Zato so dali besedo tudi dr. Petru Gajšku iz Inštituta za neionizirna sevanja, ki deluje kot nepristranska in neodvisna ustanova, akreditirana za meritve neionizirnih sevanj v celotnem frekvenčnem spektru za ugotavljanje skladnosti naprav in sistemov z mednarodnimi standardi, ki pravi:

»Organizirali smo mednarodne primerjalne meritve izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem s kolegi iz Italije, Madžarske in Avstrije na preizkusnem sistemu 5G v Ljubljani. Preizkusni sistem 5G deluje v območju mikrovalov na frekvenci okrog 3,7 GHz, kjer delujejo že druge tehnologije, kot so WiMAX, Wi-Fi ali mikrovalovne pečice. Meritve so pokazale, da so izmerjene vrednosti jakosti električnega polja v najbolj neugodnem primeru na človeku dostopnih mestih več kot štirikrat nižje od strogih mejnih vrednosti, ki jih uporabljamo v Sloveniji. Mejne vrednosti v Sloveniji so v povprečju 10-krat strožje od mednarodnih priporočil EU. Na Kongresnem trgu, kjer je potekala prireditev, izmerjene vrednosti dosežejo le nekaj odstotkov mejnih vrednosti, ki so določene za I. območje varstva v sladu z uredbo o elektromagnetnih sevanjih v naravnem in življenjskem okolju,« pojasnjuje dr. Peter Gajšek iz Inštituta za neionizirna sevanja, ki deluje kot nepristranska in neodvisna ustanova, akreditirana za meritve neionizirnih sevanj v celotnem frekvenčnem spektru za ugotavljanje skladnosti naprav in sistemov z mednarodnimi standardi.