Prvič javno naročilo za zimsko vzdrževanje cest

Šoštanj – V občini Šoštanj so letos prvič za izvajanje zimske službe za osem od devetih krajevnih skupnosti, razen za Šoštanj, izvedli enotno javno naročilo. Razdelili so ga  v osem sklopov, tako da se je ponudnik lahko prijavil tudi samo za enega. Skrbeli bodo za 135 kilometrov krajevnih cest, za zimsko vzdrževanje pa jim bo Občina, tako je predvidela v proračunu, namenila 156.000 evrov. Na območju občine Šoštanj je kar nekaj kilometrov  posebej zahtevnih krajevnih cest, kamor zaradi višjeležečih krajev tudi zima pride prej. Take so recimo Bele vode, Šentvid, Zavodnje, deloma pa tudi Lom v Topolšici. V kolikor ne bo pritožb, bodo predsedniki svetov krajevnih skupnost pogodbe z izbranimi izvajalci podpisali v naslednjih dneh.