Prvi razpis za Šaleško regijo bo predvidoma jeseni

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je objavilo prvi razpis za podporo pri prestrukturiranju premogovnih regij. Občinam Zagorje, Trbovlje in Hrastnik bo na voljo 7,76 milijona evrov, med drugim za poslovne cone, da bi podjetja lahko ustvarjala nova delovna mesta. Sklad za pravični prehod je novost v programskem obdobju 2021–2027, iz njega si Savinjsko-Šaleška in Zasavska regija lahko obetata 258,7 milijona evrov, od tega SAŠA 173,9 milijona evrov, Zasavska pa 74,9 milijona evrov; dodanih je še 9,9 milijona evrov za tehnično pomoč.

Prvi razpis za Šaleško regijo bo sledil predvidoma jeseni, ko bodo sledili razpisi za druga področja v Zasavski regiji, npr. za podjetniške inkubatorje v višini 2,6 milijona evrov. SAŠA je poleg Zasavske druga premogovna regija v Sloveniji, ki bo deležna podpore iz sklada za pravični prehod, in sicer za poslovne cone in inkubatorje v skupni vrednosti 42,5 milijona evrov.

Mag. Biljana Škarja, direktorica Razvojne agencije SAŠA regije, se strinja, da je objava omenjenega razpisa zanje odlična novica in obenem pomembna stopnica na poti prestrukturiranja premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki jo v Razvojni agenciji SAŠA skupaj z Regionalno razvojno agencijo Zasavje ter drugimi deležniki gradijo in tlakujejo že pet let.

Več v aktualni številki Našega časa.