Prva slovenska medalja na mednarodnem tekmovanju mladih v robotiki

Na Danskem je od 21. do 24. septembra potekalo mednarodno tekmovanje mladih, imenovano World Robot Olympiad (krajše WRO). Tekmovanja se je udeležilo 217 ekip iz 39 držav. Slovenija se je predstavila z ekipo učencev 8. razreda OŠ Gustava Šiliha Velenje, in sicer v disciplini Future Innovators (inovatorji prihodnosti).

Fantje so s projektom Transport velikih ladij skozi Sueški prekop predstavili svojo robotsko rešitev in za tekmovanje izdelali maketo Sueškega prekopa, električne lokomotive (robote) za vleko ladij skozi prekop ter elektrarne za ekološko pridobivanje električne energije.

Ekipa ECO COUNTDOWN je s svojim sloganom Let’s sail together into a green future (Zaplujmo skupaj v zeleno prihodnost) svojo idejo predstavila množici obiskovalcev. Ti so bili nad njihovo idejo več kot navdušeni. Njihovo stojnico je v treh dneh obiskalo preko 500 posameznikov, od tega tudi nekaj predstavnikov gospodarstva.

Tekmovanje je potekalo v dveh krogih; v prvem sta komisiji sodnikov ocenili vse projekte, v drugem pa je bilo pred štiričlansko komisijo sodnikov ocenjenih le najboljših pet ekip. Stopničke so določile podrobnosti projekta, saj je bilo med prvim in tretjim mestom slabih pet točk razlike. Ekipa ECO COUNTDOWN je osvojila odlično tretje mesto in je postala hkrati prva slovenska ekipa, ki je osvojila medaljo na tovrstnem tekmovanju.