Prva dopisna seja šmarških svetnikov

Šmartno ob Paki – V občini Šmartno ob Paki so načrtovali letošnjo prvo redno sejo tamkajšnjega občinskega sveta v začetku tega meseca. V ponedeljek, 6. aprila, jo tudi bodo izvedli, a ne kot običajno, ampak kot dopisno sejo. To po prva dopisna seja šmarških svetnikov, na njej pa bodo obravnavali predlog odloka zaključnega računa občine za preteklo leto. Načrtovali so dobrih 2,8 milijona evrov prihodkov, odhodki pa so bili za malenkost nižji od načrtovanih prihodkov. Zaključni račun občinskega proračuna za preteklo leto so na korespondenčni seji obravnavali člani obeh občinskih odborov – za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti – in ga soglasno potrdili. Dopisno sejo občinskega sveta bo občinska uprava izvedla med 8. in 12. uro.