Protokol nina veze z umeščanjem trase

Občina Šmartno ob Paki je pred nedavnim podpisala protokol z ministrstvom za infrastrukturo. Na občinski upravi zagotavljajo, da ta nima nobene veze z umeščanjem trase hitre ceste na njihovem območju. Iz njega so črtali vse elemente, ki bi bili kakorkoli povezani z umestitvijo trase hitre ceste. V protokolu so namreč zapisane aktivnosti, še dodajajo, ki bodo potekale pri posodabljanju obstoječega in ne novega državnega cestnega omrežja. Podpis tudi pomeni, da so te usklajene z občinskimi aktivnostmi na cestnem omrežju. Le na ta način, menijo, lahko celovito in učinkovito uredijo prometne zagate v občini. Po protokolu naj bi se država letos lotila obnove mostu čez reko Pako v Rečici ob Paki, lokalna skupnost pa naj bi ob tem financirala izgradnjo pločnika.