Prostovoljci RK OZ Velenje na leto opravijo 10 tisoč ur 

Velenje, 17. maja – V tednu Rdečega križa tudi Območno združenje v Velenju izvaja številne aktivnosti: meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola, prikaze postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja ter delijo prehrambene pakete. Tudi sicer so zelo aktivni na področju sociale in ostalih dejavnosti, kot sta prva pomoč, krvodajalstvo, pomoč ob začetku šolskega leta, letovanju otrok in starostnikov, srečanja in obdarovanja starejših itd. Aktivno se vključujejo tudi v vse ostale programe oziroma aktivnosti na njihovem območju, katerih namen je pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni (Odbor za pomoč občankam in občanom, Projekt Viški hrane, LAS, Društvo prijateljev mladine, Združenje multiple skleroze SAŠA podružnica Velenje, Društvo gluhih in naglušnih Velenje, Društvo hiša …).
Ob tedenu Rdečega križa je združenje obiskal župan MO Velenje Peter Dermol in se zahvalil za njihovo delovanje. Občina združenju pomaga z zagotavljanjem prostorov za dejavnost in skladiščenje materialov, vsako leto nameni 15 tisoč evrov za prehrambene pakete za občane v socialni stiski. 50 tisoč evrov namenja za delovanje in program območnega združenja.
Predsednik združenja Jože Kožar je županu predstavil delovanje in se zahvalil za obisk ter podporo lokalne skupnosti. Želijo si, da bi v vseh velenjskih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih imeli vzpostavljene krajevne organizacije, saj bi tako lažje dosegli vse tiste, ki potrebujejo pomoč. Župan se je zavezal, da bo krajevne skupnosti Gorica, Bevče, Kavče in Podkraj ter Mestno četrt Levi breg zahod, ki krajevnih organizacij Rdečega križa še nimajo, k temu spodbudil.