Prostore bo odprla ministrica

Celje – Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, v katerega je včlanjenih 900 poklicih gasilcev iz vse Slovenije, ima odslej sedež v Celju. Nove prostore bodo predali namenu v ponedeljek, 3. aprila, ob 16. uri na Maistrovi 5 v Celju. Nove prostore združenja bo uradno odprla ministrica za obrambo Andreja Katič. Prisotna bosta tudi generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But in glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Milivoj Dolščak.