Proračun uravnotežen

V občini Nazarje za prihodnje leto načrtujejo dobrih 2,9 milijona evrov prihodkov in za nekaj manj kot 650 tisoč evrov odhodkov.Ker je na letošnjem občinskem proračunu ostalo slabih 950 tisoč evrov, občinska uprava zagotavlja, da je proračun za prihodnje leto uravnotežev. Med večjimi postavkami pri odhodkih so sofinanciranje nakupa šolskega kombija, ureditev krožišča in javne razsvetljave v Kokarjah, investicijska vlaganja v tamkajšnje glasbeno šolo, denar pa imajo rezerviran še za odpravo morebitnih okvar na daljinskem toplovodnem omrežju.