Projekti javno-zasebnega partnerstva na prepihu

Velenje – Računsko sodišče je Mestni občini Velenje ob pregledu pravilnosti pri izvajanju treh projektov javno-zasebnega partnerstva v obdobju do konca leta 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Gre za vzdrževanje cest (izvajalec družba PUP Velenje), za vzdrževanje javnih površin (izvajalec družba Andrejc) ter za mestni promet in prevoze učencev v osnovne šole (izvajalec družba Izletnik Celje). Vse tri koncesije so sicer še v teku, prva se izteče leta 2024, preostali dve pa prihodnje leto. Glede smotrnosti poslovanja je sodišče ocenilo, da je občina ravnala delno učinkovito. Občina je sprejela popravljalne ukrepe, sodišče pa opozarja tudi na nekatere republiške sistemske nejasnosti, ki vodijo do različnih mnenj.