Projekt učenja mlajših starejših

Velenje – Ljudska univerza Velenje je v prvih dneh julija začela z izvajanjem programa PUM-o, Projektnega učenja mlajših odraslih. Vanj so vključeni mladi s težavami pri dokončanju izobrazbe in iskanju zaposlitve, stari od 15 do 26 let, ki imajo status brezposelne osebe ali iskalca zaposlitve, ali pa imajo težave pri izobraževanju in iščejo pomoč pri učenju. Tisti torej, ki so iz različnih razlogov »izpadli« iz izobraževalnega sistema, so brez zaposlitve in se v življenju na nek način še iščejo. S programom PUM-o jim pri tem z različnimi programi pomagajo, lahko pa se vključijo tudi v ostale neformalne oblike izobraževanj. Program PUM-o poteka v Vzorčnem mestu Velenje od ponedeljka do petka od 8. do 14.30. ure.