Projekt Pasavček: pripnimo pasove!

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje že več kot desetletje sodeluje pri izvajanju projekta Agencije za varnost v cestnem prometu Pasavček, katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. Predsednik sveta Karl Drago Seme je povedal, kako si prizadevajo za večjo varnost najmlajših v cestnem prometu. »Tudi v vrtcih imamo skupine, ki se o tem učijo skozi aktivnosti projekta Pasavček. Otrokom želimo predstaviti pomen upoštevanja prometnih pravil in pravilnega pripenjanja varnostnega pasu, da jih ta pri morebitnem zaviranju ne poškoduje. Poudarjamo, kako pomembno je, da imajo svoji velikosti primerne sedeže. Šele ko so višji od metra in pol, lahko sedijo na sovoznikovem sedežu. Tako želimo otroke ozavestiti o pomenu spoštovanja pravil za večjo varnost v prometu.«

Seme ocenjuje, da so velenjski otroci v prometu varni tudi zaradi posebnih akcij, ki jih Svet izvaja v sodelovanju s policisti, redarsko službo, šoferji, avtomehaniki, mediji in drugimi, ki otroke opozarjajo na pasti pri prvih korakih v cestnem prometu. »Damo jim brošure, pogovarjamo se z njimi, izdelujemo načrte vrtčevskih in šolskih poti, ki jih dopolnjujemo glede na infrastrukturne spremembe, zdaj šolske poti tudi digitaliziramo, da lažje prepoznamo in čim prej odpravimo kritične točke,« je našteval, kako si prizadevajo, da bi otroci srečno in varno prihajali v vrtec in šolo ter se vračali domov. Otroci pa so na prireditvi pokazali, da so res polni znanja s tega področja.