Projekt novih kolesarskih poti

Projekt kolesarskih prog skozi Hudo Luknjo in naprej do Mislinje je prevzela Direkcija za infrastrukturo, ki pripravlja potrebno dokumentacijo. Temu bodo sledili odkupi zemljišč in nato izgradnja. Aktivnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za to naložbo, prav tako tudi že potekajo.