Gradnja ceste Velenje – Šentrupert se lahko začne

Vlada je za mnoge končno, za druge žal manj razveseljivo, sprejela sklep, da se 300 milijonov evrov vreden projekt gradnje hitre cestne povezave med Šentrupertom in Velenjem, katerega investitor bo Dars, uvrsti v načrt razvojnih programov 2017-2020. Ministrica Irena Majcen je spomnila, da se je postopek priprave študije variant za to cesto začel že leta 2004, aprila 2006 pa je takratna vlada sprejela program priprave državnega prostorskega načrta. DPN so po njenih besedah pripravili po postopkih, predvidenih z zakonom, prav tako potrjen DPN izpolnjuje pogoje strategije prostorskega razvoja Slovenije. Sprejetju uredbe je po pričakovanjih nasprotoval kmetijski minister mag. Dejan Židan.

V Velenju so odločitve veseli. Župan Bojan Kontič ocenjuje, da je ta odločitev edina sprejemljiva, predvsem pa je tudi najhitrejša pot do cilja (izgradnje te povezave). Upa, da bodo zastavljene aktivnosti potekale tako, da bo DARS, ki ima zagotovljena sredstva za pridobitev potrebne dokumentacije, gradbeno dovoljenje dobil prihodnje leto in da bo takrat gradnja, ki zamuja kar 13 let, tudi stekla.

V občini Šmartno ob Paki z razpletom niso zadovoljni. Župan Janko Kopušar pravi, da so to pričakovali, saj je ministrica to napovedala. Ne razumejo, zakaj niso dobili odgovorov na številna odprta vprašanja, ki jo jih postavili oni in v sosednjih občinah Braslovče in Polzela. Civilna iniciativa se bo zato tudi pritožila na ustavno sodišče. Kopušar dodaja, da bo predviden poseg pomenil za njihovo občino veliko rano, velike spremembe, na katere tudi ves čas opozarja, a se od julija, ko so podali pripombe, ni spremenilo prav nič. Zato so na predlog podali tudi negativno mnenje.

Civilna iniciativa Braslovče bo zaradi hitre ceste Velenje-Šentrupert na ustavno sodišče vložila tožbo. Trdijo namreč, da je bila po njihovih navedbah ta trasa izbrana na podlagi študije variant, ki je dokazano temeljila na prirejenih in celo napačnih podatkih. Po besedah predstavnika Civilne iniciative Braslovče Urbana Jerihe se z izgradnjo omenjene ceste prometna učinkovitost med Velenjem in Celjem ne bi izboljšala, zaradi rušitev ob trasi bi morali preseliti 43 družin. Prav tako trdi, da je ta trasa za 188 milijonov evrov dražja od trase Velenje – Arja vas.

Celoten prispevek je na voljo v tiskani različici Našega časa, ki je izšel danes, 19. januarja.