Prodan Hotel Oleander

Velenje – Hotel Oleander v Strunjanu, ki je bil v lasti Premogovnika Velenje, je za 1,28 milijona evrov kupilo izolsko podjetje Oleander Resort v lasti Igorja Krumpaka. V torek je potekala primopredaja objekta in prenos zaposlenih, tako da je hotel že v lasti novega lastnika. Pogodbo o prodaji je v okviru dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja premogovnik podpisal že aprila. Merilo za izbiro ponudnika je bilo poleg najvišje ponujene cene oz. najugodnejše ponudbe in najugodnejših plačilnih pogojev tudi nadaljevanje turistične dejavnosti, ki omogoča razvoj celotnega kompleksa ter prevzem vseh sedmih zaposlenih.