Prodajajo pod ocenjeno vrednostjo

Mestna občina Velenje z namenom spodbujanja novih naložb in novih delovnih mest širi Poslovno cono Stara vas. Z razpisom, ki se izteče konec junija, prodaja štiri različno velike enote zemljišč, ki se lahko med seboj tudi združujejo. Skupna površina vseh štirih je 8.200 kvadratnih metrov.

Posebnost razpisa je, da zemljišča prodajajo pod ocenjeno vrednostjo po pravilih »de minimus«. Investitor bo moral objekt zgraditi do konca prihodnjega leta in zagotoviti vsaj sedem delovnih mest na posamezni enoti zemljišča. Vsa nova delovna mesta bo moral ohraniti vsaj tri leta.

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu.