Proč s petardami

Velenje –  V prazničnih dneh je kljub prepovedi uporaba pirotehničnih sredstev še vedno pogosta.  Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje bo zato letos skupaj s Policijsko postajo Velenje in kolegijem ravnateljev velenjskih osnovnih šol za osnovnošolce organiziral dogodek, s katerim želijo opozoriti na nevarnost petard in ostalih pirotehničnih sredstev. V ponedeljek, 14. decembra, bo vse velenjske osnovne šole obiskal 6pack Čukur in jih pozval, da naj bodo zvezde in naj ne mečejo petard in ostalih pirotehničnih sredstev.   Ob 8.20 bo dogodek potekal na OŠ Gorica, nato pa še na OŠ Šalek, OŠ Livada, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Antona Aškerca, OŠ Mihe Pintarja Toleda in Centru za vzgojo izobraževanje in usposabljanje Velenje