Proč s petardami

Sosvet za izboljšanje varnosti občanov in Policijska postaja Velenje pozivata starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in z lastni zgledom priporejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev, da bodo prazniki lepi in predvsem varni. V zadnjih letih so se na območju Policijske postaje Velenje zgodile štiri hude nesreče s pirotehniko.