Priznanje za dobro prakso

Velenje – Urbact je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj, zato želi mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik. Avgusta 2020 so z razpisom Mesta >> mestom občine in javna podjetja pozvali, naj nam posredujejo svoje dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolje ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela programa. Med njimi je bila tudi prijava Velenja s promocijo kolesarjenja in novih kolesarskih povezav v Velenju. Velenje je za spodbujanje trajnostne mobilnosti z javnostmi vzpostavilo enotno grafično podobo in slogan Moje mesto. Moja izbira!