Prizidek k vrtcu

Šmartno ob Paki – Kljub nekaterim težavam v občini Šmartno ob Paki nadaljujejo prizadevanja za izgradnjo prizidka k vrtcu Sonček. Z njim želijo združiti vse oddelke na enem mestu in izboljšati pogoje za otroke v vrtcu. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja so naročili že skoraj pred letom dni, vendar se je zataknilo pri pridobitvi pozitivnega mnenja Direkcije RS za vodo. Za tovrstne objekte namreč velja ničelna toleranca glede poplavne ogroženosti, kar je glede na uporabnike tudi razumljivo, meni vodstvo lokalne skupnosti.Zato so sedaj oblikovali ekipo projektantov, ki preučuje rešitev oziroma bo pripravila projekt, ki povsem onemogoča poplavljanje objektov vrtca. Na občinski upravi pričakujejo, da bodo s tem popravkom projekta lahko pridobili pozitivno mnenje direkcije in še letos pridobili tudi gradbeno dovoljenje.