Prispelo le 7 vlog

Velenje – Na mestni občini Velenje so do konca avgusta, ko se je iztekel rok za subvencioniranje kmetijskih posevkov in živine, prejeli le 7 vlog. Na uradu za okolje in prostor pravijo, da so odobrili vse, odločbe pa bodo vlagatelji prejeli prihodnji teden. Ker so se zavarovalne premije povišale, se za zavarovanje živine in posevkov odločajo le tisti kmetje, ki imajo večje črede in večje površine posejane s kmetijskimi pridelki. Zato se število prosilcev za su+bvencijo zavarovalnine že nekaj let ne dvigne preko številke 10.