Prirast prebivalcev pod povprečjem

Foto: Pixabay

Velenje – Med kazalniki zdravja Mestne občine Velenje, ki so statistično značilno slabši od slovenskega povprečja, je prirast prebivalstva. Slovensko povprečje znaša plus 0,9 promila, v Mestni občini Velenje pa minus 6,5 promila. Prirast so izračunali na osnovi števila rojstev, smrti, doseljenih in odseljenih prebivalcev. Več od slovenskega povprečja je prebivalcev s končano osnovno šolo ali še manj, več je bolniške odsotnosti na zaposlenega. Kljub dobremu odzivu v preventivnem programu Svit je prav tako več še raka na debelem črevesju.