Pripravljeni na reševanje na jezeru

Družmirsko jezero se zaradi izkopavanja premoga širi proti Gaberkam, zato se v PGD Gaberke pripravljajo tudi na morebitno reševanje na vodi. V društvu so pripravili uradni prevzem novega čolna, pobudo za nakup pa je dal župan Boris Goličnik, tedaj še kot poveljnik občinskega gasilskega poveljstva.

Ob nakupu čolna je bilo treba zanj zagotoviti tudi prostor, zato so ob gasilskem domu zgradili garažo. V njeno gradnjo je bilo vloženih veliko prostovoljnih ur, tako članov kot podpornikov društva. Predsednik PGD Gaberke Bogdan Lampret je pri tem izpostavil Antona Miklavžino, ki je vsa dela od temeljev do ureditve okolice opravil brezplačno pa tudi Armina Lambizerja, ki je narisal načrte objekta.

Gradnja objekta je stala 29.600 EUR, čoln pa nekaj več kot 17.000 EUR. Oboje je sofinancirala Občina Šoštanj, ki je za objekt namenila 10.000 EUR, za nakup čolna pa 16.000 EUR. Župan je ob tem poudaril, da se zaveda pomena dobrega sistema zaščite in reševanja, saj je vanj vpet že vrsto let in je v njem opravljal različne funkcije, zdaj je za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami odgovoren tudi kot župan.

Župan je ključe novega čolna predal poveljniku PGD Gaberke Janku Janu, ta pa jih je predal skrbniku čolna Bojanu Andrejcu. Da bo čim več gasilcev v dolini usposobljenih za uspešno reševanje na vodi, bo GZ ŠD organizirala ustrezna izobraževanja. Le dobro pripravljeni gasilci lahko posredujejo učinkovito in varno.